Alhoewel meeste inligting op die EINDTYD ONDERWERPE duidelik is, gaan dit somtyds oor INTERPRETASIE.

Daarom word verskillende interpretasies met die tyd bygevoeg waar geleerdes daaroor verskil, of somtyds 'n verwysing na 'n ander interpretasie op 'n ander blog pos... en per geleentheid word 'n interpretasie verder bespreek.Klik hier om na die Ware Christene blog te gaan

Klik hier om na die Sondagskool blog te gaan

Sondag 14 Mei 2017

Die Opstanding / dooies sal herlewe

VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
Vir 'n studie oor die doel vd "wegraping", gaan na:
https://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/die-doel-van-die-wegraping.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN HIERDIE BLOGPOST GAAN ONS KYK NA DIE TEMA VAN
"die OPSTANDING"
en van "die dooies wat sal herlewe"

(Hand. 24:14)  "Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is,
(Hand. 24:15)  en ‘n hoop op God het, ‘n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar ‘n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges.
Vir meeste mense vandag is die idee van "dooies wat weer sal herlewe" bloot fiksie - 'n "comic" beeld in hulle kop van "zombies, eclipse of the undead".  Vir Christene is die tema egter 'n werklikheid (maar natuurlik nou nie met zombies nie!), en die "opstanding van die regverdiges" self,  'n hoop wat hulle verwag;  tog is daar baie gelowiges wat nog nie presies verstaan waaroor die opstanding gaan nie, en alhoewel daar heelwat gepraat word oor die "wegraping", verstaan min dat die "wegraping" eintlik deel is van die eerste opstanding! Die onderwerp van "die opstanding", was egter so baie gepreek in die eerste kerke, ASOOK TYDENS EVANGELISASIE, dat dit menig reaksie uitgelok het (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/evangelie-verkondiging.html).

Dat daar 'n opstanding sal plaasvind met omstandighede wat iets soos 'n "eclipse" voorstel, is wel nie fiksie nie!  Hierdie gebeutenis, sal met OORDEEL gepaardgaan  - iets wat ook deur die eerste kerke gepreek is - EN MET REDE. Op hierdie "dag van die Here", ook genoem "die laaste dag" (m.a.w., met Jesus se wederkoms) sal baie uit die grafte uitgaan, maar nie almal sal deur Jesus "lewe" gegee word nie - sommige sal "opstaan tot lewe", en ander sal "opstaan tot veroordeling", maar hierdie opstanding met Jesus se wederkoms, is nie die enigste geval waar dooies sal herlewe/of waar dooies herlewe het nie! (sien opsomming onder). Volgens die Skrif sal almal herlewe uit die toestand van die fisiese dood ('n stadium van "slaap"-http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html), maar nie almal sal op dieselfde tyd herlewe nie, en ook sal nie almal opstaan tot lewe nie!  Daar sal 'n opstanding wees met Jesus se wederkoms - daardie dag sal wees: "‘n dag van wolke en wolkenag; ‘n dag van duisternis en donkerheid - daar sal geen lig wees nie—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word. Ander dinge wat ook sal gebeur kort voor Jesus se wederkoms, is dat die son sal verduister, die maan  sal sy glans nie gee nie, die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word. Die Skrif verklaar verder dat God "die hemel sal laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef"...

 Die opstanding van die dode is nie fiksie nie! Almal sal weer herlewe, maar nie almal sal die ewige lewe (opstanding tot die lewe) ontvang nie. Almal sal ook nie op dieselfde tyd herlewe nie, maar in elke geval waar mense herlewe, gaan dit met oordeel gepaard...  As ons die tema van die "opstanding van die dode"  verstaan, dan sal ons ook beter verstaan waaroor die Christelike doop gaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
(Rol af vir uiteensetting en skrifte)

*  DAAR SAL 'n OPSTANDING WEES VAN DIE DODE - hoekom?  God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes!  - hierdie feit is nie net 'n Nuwe Testamentiese begrip nie! (Hand. 26:6-8)(kyk punt 1)(Dan. 12:2,3)(Hand. 24:14,15)(Hand. 23:6-8).  Daar is gelowiges wat nie glo in 'n opstanding nie, maar Christus het verklaar dat die wat so dink, dwaal omdat hulle nie die skrifte ken nie en ook nie die krag van God nie! (Matt. 22:29). (1) Die "opstanding van die dode" verwys in meeste gevalle in die Skrif na die "opstanding tot lewe" (Joh 5:21 - "Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil")(maar sommige sal ook in dieselfde tyd "opstaan tot veroordeling") - en is 'n opstanding wat sal plaasvind met Christus se wederkoms, met aanvang van Jesus Christus se 1000 jaar regering (maar nie almal in die grafte sal op hierdie stadium opstaan nie!).  Die wat "opstaan tot lewe", sal geestelike liggame kry.  Dit verwys na beide die REGVERDIGES wat reeds gesterf het in Christus; asook die regverdiges wat nog in die lewe is met Christus se wederkoms, wie se liggame in 'n oogwink verander sal word (ook genoem "wegraping"), en so sal hulle deel he aan hierdie "opstanding" (ook genoem "eerste opstanding"). 
(2) 'n Ander geval van "opstanding", of eerder wat na verwys word in die Skrif as "dooies sal herlewe", is aan die einde van Jesus se 1000 jaar regering.  Dit is die wat voor die wit troon oordeel gaan verskyn (rol af na punt 1 en 2)
(3) Ook lees ons van nog 'n "opstanding van heiliges" wat reeds plaasgevind het net na Jesus se dood en opstanding (rol af na punt 3)(Mat 27:52,53).  Geleerdes sien hierdie opstanding as deel van die eerste opstanding...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Opstanding gaan gewoonlik gepaard met OORDEEL.  (Rol af na punte 1,2 en 5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode" gebruik word in die Skrif, verwys dit nie altyd na opstanding TOT LEWE nie - die woord "opstanding" kan ook verwys na opstanding TOT VEROORDELING (kyk punt 2), maar oral waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode", of "opstanding van die regverdiges" gebruik word in die Skrif,  verwys dit telkens na 'n spesifieke tyd van opstanding ('n spes. gebeurtenis) - m.a.w., 'n opstanding "in die laaste dag" (met Jesus se wederkoms); of Jesus het ook gepraat van hierdie opstanding as "in daardie eeu" (kyk punt 1) - en verwys na die einde vd "huidige eeu" en aanvang vd "volgende eeu").  In daardie uur sal almal (die woord "almal" verwys nie hier na alle dooies nie, maar na 'n spesifieke groep van dooies) in die grafte Christus se stem hoor, hulle sal uitgaan (uit die grafte), maar nie almal sal OPSTAAN TOT LEWE nie!  Die wat goed gedoen het, sal opstaan tot die OPSTANDING VAN DIE LEWE
en die wat kwaad gedoen het, tot die OPSTANDING VAN DIE VEROORDELING. Ook in die boek van Daniel word hierdie feit bevestig:  (Dan 12:2,3 - "En baie van (m.a.w. "nie alle dooies nie") die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges (m.a.w. die regverdiges) sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos"). 
-(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-vrug-van-die-gelowige.html);
-(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html);
-(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/wat-beinvloed-die-vrug-van-die-gelowige.html) -  "nie almal gaan waardig geag word" om deel te he aan die "OPSTANDING TOT LEWE" (ook genoem "eerste opstanding") nie:
 Die wat wel deel het aan hierdie opstanding: -oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hulle sal saam met Christus regeer vir 'n 1000 jaar (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html). Hulle trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie -  en sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God omdat hulle "kinders van die opstanding is" ("kinders van die opstanding" verwys na die wat opstaan tot lewe - Luk. 20:36). (rol af na punt 5)  

(Psa 37:29 - "Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Omdat die Vader die oordeel aan Sy Seun oorgegee het, sal Jesus Christus die Een wees wat die oordeel uitvoer in hierdie opstanding, en Hy sal lewend maak WIE HY WIL! (m.a.w., Hy sal die "opstanding tot lewe" gee aan wie Hy dit wil gee);  Jesus Christus gaan besluit wie die opstanding tot lewe kry, en wie die opstanding tot veroordeling kry (almal sal geOORDEEL word/Christus se wederkoms gaan gepaard met oordeel)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/die-oordeelewige-oordeel-3.html). Dit is duidelik dat nie alle dooies  sal opstaan met Jesus se wederkoms nie (Openb. 20:5), maar die wat  uitgaan uit die grafte, sal GEOORDEEL WORD.  Die vraag is nou of dit slegs "gelowiges" is in hierdie opstanding, en of daar ook ongelowiges gaan opstaan? (rol af na punt 5) - meeste geleerdes is van mening dat hierdie opstanding spes. behels die opstanding van "gelowiges", waaronder die onregverdiges afgeskei sal word van die regverdiges (met Jesus se wederkoms kry ons (1)  die skeiding van die "koring en die kaf" wat deur Jesus self sal geskied, (2)  skeiding van die "koring en die onkruid" waarvoor die engele uitgestuur sal word, en (3)  die skeiding van die "skape en die bokke" wat deur Jesus self sal geskied -  
-  ("kaf", verwys na die deel wat deel is van die koring, maar die deel wat weggegooi word, m.a.w. "die wat nie vrug dra nie, of die wat nie die nodige vrug dra nie) 
-  ("onkruid" lyk baie soos koring wanneer nog jonk, maar wanneer "in vrug", is dit duidelik om te onderskei tussen die koring en die onkruid, m.a.w. "ware of valse"
-  ("skape" verwys na die wat die wil van die Vader doen en Jesus se stem KEN - die wat barmhartigheid bewys het en wie se woorde hulle nie veroordeel in daardie dag nie/ "bokke" verwys na die wat nie die wil van die Vader doen nie, onbarmhartig was en wie se woorde hulself veroordeel in daardie "laaste dag").
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeelveroordeel-nie-4.html; 
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html;
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/11/hoekom-skei-die-here-nie-nou-al-die.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Die opstanding met Jesus se wederkoms, is nie die enigste vb. van waar dooies weer sal herlewe nie - aan die einde van Christus se 1000-jaar Ryk, sal die res van die dooies, wat nie opgestaan het met aanvang van die 1000 jaar nie, dan herlewe (vir die wit troon oordeel).  (Openb. 20:5 - "En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie...") - ook in hierdie geval van waar dooies herlewe, sal dit gepaardgaan met OORDEEL - meer spes., die "Wit troon oordeel".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Jesus was die "EERSTELING", die eerste wat opgestaan het uit die dood.  Soos almal  in Adam sterwe, so sal almal (wat deel het aan die eerste opstanding) in Christus lewend gemaak word, MAAR ELKEEN IN SY EIE ORDE (as eersteling Christus, daarna die wat aan Hom behoort by Sy koms)(rol af na punt 2)(1 Kor. 15:22,23).  Daarom verstaan ons hoekom Jesus se opstanding uit die dood deel was van evangelie-prediking in die eerste gemeentes - (1Kor. 15:12 - "As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?")
WIE IS DIESULKES WAT AAN HOM BEHOORT BY SY KOMS? (wie is die wat opgewek gaan word in die laaste dag?): - "Die wat Sy woorde aanneem en Hom nie verwerp het nie;  die wat in Hom glo (Hom ken, Hom gehoorsaam, die nodige Vrug dra ens.), en die wat deur die Vader na Hom toe getrek word.   In die "Opstanding", sal Christus lewend maak wie Hy wil (want die Vader het die oordeel aan Hom oorgegee...) *  Die doop van die gelowige, is 'n teken van "opstanding tot lewe" - net soos ons begrawe is deur die doop in die dood, so sal ons (net soos Christus opgestaan het), opstaan in 'n nuwe lewe!  (rol af na punt 2).  Maar die koringkorrel moet eers sterf voor hy kan lewe - "die wat hulle lewens liefhet, sal dit verloor; en die wat dit verloor, sal dit wen".
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html;
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html;
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Na Jesus se dood en opstanding, was daar ook 'n opstanding van ontslape heiliges.  Ons lees van hoe hulle na sy opstanding uit die grafte uitgegaan het, in Jerusalem gekom het en aan baie verskyn het, maar dit is al wat ons van hierdie opstanding weet - Joh. 5:25 is moontlik 'n geval wat Jesus hierna verwys; terwyl die v.29 geval anders?(kyk punt 3). Daar is ook ander vb. e in die Skrif van mense wat opgewek is uit die dood, kyk bv. vir Lasarus - maar die liggaam waarin Lasarus opgewek was, was steeds 'n verganklike liggaam.  Die liggaam van die "kinders van die opstanding" (die wat opstaan tot lewe), is egter anders - Paulus verduidelik dit baie deeglik in 1 Kor. 15.  Hy verduidelik van hoe daar  hemelse liggame is, en aardse liggame, en dat die heerlikheid van die twee verskil. Wat mens saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie, en mens saai ook net 'n blote korrel,  nie maar die liggaam wat dit gaan word nie. (en l.w., WAT JY SAAI, SAL JY MAAI! http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html). So se hy, is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, maar opgewek in onverganklikheid - ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek.  Aan die wat Hom liefhet en in Hom glo, het hy die koninkryk belowe, maar "vlees en bloed" (die natuurlike/verganklike mens) kan nie die koninkryk van God  beërwe nie! Dus, al betree die godsaliges nou al die geestelike koninkryk van God (terwyl vlees en bloed), sal hulle wel nie die fisiese koninkryk van God ingaan tensy hulle geestelike liggame ontvang nie, en is ook die rede waarom hulle nog nie die koninkryk kan betree nie! (alhoewel hulle dit in die geestelike al betree)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html. Daarom sal die gelowiges wat nog nie in Christus gesterf het met Sy wederkoms, se liggame ook verander word, sodat hulle ook met die onverganklikheid beklee kan word, en kinders van die koninkryk kan wees.  Ook van hierdie gebeurtenis (wat baie mense die "wegraping" noem), word gese dat dit sal gebeur met die wederkoms, by die laaste basuin - DIE DODE SAL ONVERGANKLIK OPGEWEK WORD, EN ONS (wat in die lewe oorbly met Sy wederkoms), SAL VERANDER WORD - (dus deel he aan die EERSTE OPSTANDING/opstaan tot lewe/onverganklike liggame kry). (rol af vir skrifte)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die wat "opstaan tot lewe", (die opstanding van die regverdiges), sal vergeld word vir "goeie dade" (rol af na punt 4)- dit is hulle wat sal ingaan in die koninkryk van God, die wat onverganklik opgewek word. http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html;
========================================================================
(1)  Die opstanding van die dode, is nie 'n nuwe begrip nie (kyk ook na skrifgedeeltes, punt 5 ondertoe) - Ou Testamentiese skrifte het ook verwys na 'n opstanding van die dode - 'n opstanding "IN DIE LAASTE DAG" - "God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes".  

(Hand. 26:6)  En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is,
(Hand. 26:7)  waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode beskuldig.
(Hand. 26:8)  Wat? Word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek?


(Mat 22:23)  Dieselfde dag kom daar na Hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding (G386 - "raised to life again"; "raised from the dead") is nie, en vra Hom
(Mat 22:24)  en sê: Meester, Moses het gesê: As iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek.
(Mat 22:25)  Nou was daar by ons sewe broers, en die eerste het getrou en gesterwe; en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat.
(Mat 22:26)  So ook die tweede en die derde tot die sewende toe.
(Mat 22:27)  En laaste van almal het die vrou ook gesterwe.
(Mat 22:28)  In die opstanding dan, van watter een van die sewe sal sy die vrou wees—want hulle almal het haar gehad?
(Mat 22:29)  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.
(Mat 22:30)  Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.
(Mat 22:31)  En wat die opstanding van die dode betref—het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie:
(Mat 22:32)  Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob? God is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes.
VGL dit met:
(Mar 12:24)  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?
(Mar 12:25)  Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is.
(Mar 12:26)  En wat die dode betref, dat hulle opstaan—het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het: Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob nie?
(Mar 12:27)  God is nie ‘n God van dooies nie, maar ‘n God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks.
VGL ook met:
(Luk 20:34)  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee;
(Luk 20:35)  maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie.
(Luk 20:36)  Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is.
(Luk 20:37)  En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob.
(Luk 20:38)  Hy is tog nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir Hom.

(Joh 11:23)  Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan.
(Joh 11:24)  Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.
(Joh 11:25)  Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;
(Joh 11:26)  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?
(Joh 11:27)  Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom.

(Joh 12:48)  Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.  -  VERGELYK HIERDIE MET PUNT (4) - DIE WAT DEEL HET AAN DIE EERSTE OPSTANDING/OPSTANDING VAN DIE LEWE, SAL NIE ONDER DIE OORDEEL VAL NIE.

(Joh 6:40)  En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

(Joh 6:54)  Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

(Joh 6:39)  En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek (laat opstaan) in die laaste dag.

Jesus Christus se WEDERKOMS word ook van gepraat as "die einde", of die "voleinding van die wereld".

Volgens 1 Thess. 4:16 en 17, sien ons dat alhoewel die opstanding die wegraping voorafgaan, die twee gebeurtenisse nie ver uitmekaar gaan gebeur nie, want v. 17 verklaar die volgende woorde:  "SAAM MET HULLE in wolke weggevoer".  Ook is dit duidelik dat dit met die wederkoms sal plaasvind volgens v. 15.   (1Th 4:15-17 -"Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees".


VOLGENSE BG. SKRIFGEDEELTES, KAN ONS DIE VOLGENDE VAN JESUS LEER OOR DIE "OPSTANDING VAN DIE DOOIES":
-  God is nie ‘n God van dooies nie, maar ‘n God van lewendes;
 Nie almal gaan waardig geag word om deel te he aan die opstanding uit die dood in daardie eeu (G165 - "age, world") -  nie. Die wat waardig geag word om daardie eeu die opstanding uit die dode te verky, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, sal ook nie sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God omdat hulle "kinders van die opstanding is". 

Die opstanding waarvan Jesus in hierdie gedeelte gepraat het, gaan oor 'n spes. opstanding van dooies, in 'n spes. eeu.

========================================================================
(2) Die "opstanding" waarna Jesus verwys in Luk. 20:29-38, gaan oor 'n spes. opstanding van dooies, in 'n spes. eeu - hulle sal genoem word: "kinders van die opstanding", en "kinders van God"is soos die engele, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, en sal nie sterwe nie -  Nie almal gaan waardig geag word om deel te he aan hierdie opstanding nie. 

 DAAR IS VERSKILLENDE TYE WANNEER OPSTANDING VAN DIE DOOIES PLAASVIND - Joh. 5:29 verwys daarna dat nie ALMAL SAL OPSTAAN TOT "LEWE" NIE NIE, MAAR ANDER sal opstaan  TOT   "VEROORDELING".  (Joh 5:28)  "Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor (Joh 5:29)  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding (G386 - rise from the dead) van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding (G386 - rise from the dead) van die veroordeling". In beide gevalle word dit "opstanding" genoem, maar die woord "opstanding" verwys nie net na die wat opstaan tot lewe nie, maar ook die wat opstaan tot veroordeling.
 Die opstanding waarna Jesus verwys het in Luk. 20, nl. die "kinders van die opstanding", is verwysend na "die wat sal opstaan tot lewe".

(Fil. 3:10)  sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,
(Fil. 3:11)  of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.
- IN HIERDIE GEVAL WORD DIE WOORDE "OPSTANDING VAN DIE DODE" SPESIFIEK GEBRUIK VIR DIE WAT "OPSTAAN TOT DIE LEWE".  IETS WAT INTERESSANT IS, IS DAT DIE SKRIF NERENS DIE GEVAL VAN "DOOIES WAT HERLEWE NA DIE 1000 JAAR, "OPSTANDING" NOEM NIE - DAAR WORD NET GEPRAAT VAN "DOOIES WAT SAL HERELEWE", EN HULLE WORD "DIE DODE" GENOEM, MAAR NERENS WORD DIE WOORD "OPSTANDING" VIR HULLE GEBRUIK NIE.  Waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode" gebruik word in die Skrif, verwys dit nie altyd na opstanding TOT LEWE nie - "opstanding" kan ook verwys na opstanding TOT VEROORDELING (kyk punt 2), maar oral waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode", of "opstanding van die regverdiges" gebruik word in die Skrif,  verwys dit telkens na 'n spesifieke opstanding - 'n opstanding "in die laaste dag" (met Jesus se wederkoms); of Jesus het ook gepraat van hierdie opstanding as "in daardie eeu" (kyk punt 1).  In daardie uur sal almal in die grafte Christus se stem hoor, hulle sal uitgaan (uit die grafte), maar nie almal sal OPSTAAN TOT LEWE nie!  Die wat goed gedoen het, sal opstaan tot die OPSTANDING VAN DIE LEWE,
en die wat kwaad gedoen het, tot die OPSTANDING VAN DIE VEROORDELING. - M.a.w., "nie almal gaan waardig geag word" om deel te he aan die "OPSTANDING TOT DIE LEWE" (ook genoem "eerste opstanding") nie:
 Die wat wel deel gaan he aan hierdie opstanding: -oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hulle sal saam met Christus regeer vir 'n 1000 jaar (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html)(Hierdie opstanding vind plaas voor die 1000 jarige Vrederyk). Hulle trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie -  sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God omdat hulle "kinders van die opstanding is".


 JESUS CHRISTUS HET DIE EERSTELING GEWORD VAN DIE WAT ONTSLAAP HET, DEURDAT HY OPGESTAAN HET UIT DIE DOOD. 

(1Kor. 15:12) "As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?" - Jesus se opstanding uit die dode, is 'n bewys dat daar 'n opstanding is van die dode. (1 Kor. 15:20)  "Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het".  

(1Kor. 15:21)  Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding (G386 - "raised to life again") van die dode ook deur ‘n mens.  - LET WEL DAT HIER 'N VERSKILLENDE GRIEKSE WOORD GEBRUIK IS AS IN MATT. 27:52).
(1Kor. 15:22)  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
(1Kor. 15:23)  "maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms". 

ALMAL SAL LEWEND GEMAAK WORD, OPSTAAN UIT DIE DODE ("make alive, give life - G2227), MAAR "ELKEEN IN SY EIE ORDE".


(1 Kor. 15:32)  As ek in Éfese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons!
(1 Kor. 15:33)  Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.


(Mar 16:14)  Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.

(Hand.1:22)  van die doop van Johannes af tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is—van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding.

(Hand. 2:31)  het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie.

(Hand. 4:33)  En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.

(Hand. 26:23)  dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.

(Rom 1:4)  en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,

  Dit is immers waarvan die gelowige doop 'n teken is: (Rom 6:4)  "Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. (Rom 6:5)  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding"
(1 Kor. 15:29)  "Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop?"
========================================================================
(3)  MET JESUS SE DOOD, HET DIE GRAFTE OOPGEGAAN (Matt. 27:50-53) en BAIE LIGGAME VAN DIE ONTSLAPE HEILIGES HET OPGESTAAN - EN NA SY OPSTANDING HET HULLE UIT DIE GRAFTE UITGEGAAN  EN IN JERUSALEM INGEKOM  EN AAN BAIE VERSKYN  
(Mat 27:50)  Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.
(Mat 27:51)  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;
(Mat 27:52)  en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan (G1453 - "awake, raise, stand, take up").
(Mat 27:53)  En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. - hierdie is 'n vb. van dooies wat alreeds opgestaan het.  Net soos Jesus opgestaan het uit die dood ("EERSTELING GEWORD het"), so sal die gelowiges ook opstaan in lewe - die wat in Hom glo. In die vb. van Matt. 27, is dit die ontslape heiliges op daardie stadium wat opgestaan het - en ook nie almal nie! ("baie liggame v/d ontslape heiliges het opgestaan...") 

==================================================
(4)  (Luk 14:13)  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes,
(Luk 14:14)  en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.
(Luk 14:15)  En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God.
Die wat "opstaan tot lewe", opstanding van die regverdiges,  sal vergeld word vir "goeie dade" - ons moet egter verstaan wat bedoel word met goeie dade en dat dit spesifiek gaan oor die wil van die Vader doen - ook dat nie alle "goeie dade" beloon word nie!
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jy-dink-jy-doen-goed.html

IETS WAT ONS UIT BG. SKRIFGEDEELTE LEER OOR DIE OPSTANDING VAN DIE DOOIES:
-  HIER WORD SPESIFIEK GEPRAAT VAN DIE "OPSTANDING VAN DIE REGVERDIGES"
-  "DIE REGVERDIGES" SAL VERGELD WORD IN DIE OPSTANDING
- "DIE OPSTANDING VAN DIE REGVERDIGES" WORD HIER SOOS 'N spesifieke GEBEURTENIS GESIEN, -  DIE "OPSTANDING VAN DIE REGVERDIGES" verwys na die "opstanding van die lewe, NIE die "opstanding van die veroordeling" (Joh. 5:29) nie.

(Hand. 13:34)  En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, sodat Hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is.
(Hand. 13:35)  Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal u Heilige nie oorgee om verderwing te sien nie.
(Hand. 13:36)  Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien,
(Hand. 13:37)  maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie.

========================================================================

(5)   *  Die OPSTANDING VAN/TOT DIE LEWE, het spes. te doen met "die oor wie die tweede dood geen mag het nie; die wat die ewige lewe ontvang";  
*  In die OPSTANDING VAN DIE LEWE, sal Christus lewend maak "wie Hy wil" (want die Vader het die oordeel aan Hom oorgegee)(en die wat deel het aan die opstanding van die lewe/EERSTE OPSTANDING, sal nie onder die oordeel val nie:  oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer 1000 jaar lank);
*  Daar kom 'n tyd wanneer ALMAL in die grafte Sy stem sal hoor, EN SAL UITGAAN, MAAR nie almal van hulle sal deel he aan die opstanding van die lewe nie - die ander sal opstaan tot veroordeling. 
(Joh 5:21)  Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil.
(Joh 5:22)  Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee,
(Joh 5:23)  sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.
(Joh 5:24)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
(Joh 5:25)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.
(Joh 5:26)  Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê.
(Joh 5:27)  En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.
(Joh 5:28)  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
(Joh 5:29)  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.
(Joh 5:30)  Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

In hierdie gedeelte raak die tema van opstanding tot lewe vir ons duideliker verstaanbaar.  In die opstanding tot die lewe, sal Jesus lewend maak wie Hy wil (want die Vader het die oordeel aan Hom oorgegee)- die wat deel het aan die opstanding tot die lewe, sal nie in die oordeel kom nie ("maar het oorgegaan uit die dood in die lewe") - siende dit duidelik is dat die huis van God ook geoordeel word (en dat oordeel begin by die huis van God)(1 Pet. 4:17,18), sal die wat deel het aan die eerste opstanding, ook geoordeel word, (en ook verskillend beloon word), MAAR hulle sal die dag van oordeel wat behels "om gestraf te word", vryspring. (2Pe 2:9)  die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word" - dit dan wat bedoel word dat hulle "nie in die oordeel kom nie". 

 (Openb. 20:6 - "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank"). http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html  Die opstanding van/tot die lewe, het spes. te doen met "die wat nie onder die oordeel val nie" - Jesus sal lewend maak wie Hy wil!  (Fil. 3:20,21 - "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp"). Vgl. met 1 Kor. 15:42,43, 51, 52). 

========================================================================
Kyk hoe die dissipels in die eerste gemeentes getuig het van die oordeel wat aan kom is, en van die opstanding uit die dode:

(Hand. 10:42)  "En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode".

- JUDAS HET OOK GETUIG VAN HIERDIE OORDEEL WAT AAN KOM IS EN VERMAAN HULLE DAT HULLE KRAGTIG MOET STRY VIR DIE GELOOF.  HY PRAAT VAN SEKERE MENSE WAT ONDER DIE GELOWIGES INGESLUIP HET, GODDELOSE MENSE "wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel" (Jud. 1:4) -  dan herinner hy hulle aan hoe God die ongelowiges wat deel was van die volk wat uit Egipteland gered is, omgebring het.  Hy herinner hulle ook aan die engele wat bewaar word vir die groot dag van oordeel;  en aan Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat ook die straf van die ewige vuur ondergaan..... Dan herinner hy hulle aan Henog se woorde:  -(Jud 1:14,15)  "En Henog, die sewende van Adam af (Gen. 5:24), het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het" - dit is dus duidelik dat reeds van Genesis af, hierdie oordeel wat aan kom is, geen geheim was nie!.


-  (Hand. 4:2)  baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig.

- (Hand. 17:18)  En sommige van die Epikuréïese en die Stoïsynse wysgere het met hom gestry, en sommige het gesê: Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer: Dit lyk of hy ‘n verkondiger is van vreemde gode—omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het.

- (Hand. 17:32)  Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê: Ons sal u weer hieromtrent hoor.

- (Hand. 23:6)  En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die Raad uitgeroep: Broeders, ek is ‘n Fariseër, die seun van ‘n Fariseër. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg.
(Hand. 23:7)  En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak.
(Hand. 23:8)  Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie; maar die Fariseërs bely albei.


- (Hand. 24:15)  en ‘n hoop op God het, ‘n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar ‘n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges (vgl. dit met Luk. 16:10 - "onregverdiges" verwys nie altyd na "heidene" nie, maar ook gelowiges wat nie regverdig is nie - vgl. dit ook met 2 Pet. 2  - hierdie opstanding van ook "onregverdiges" kan dus verwys na alle gelowiges, regverdiges en onregverdiges - vgl. dit ook met Openb. 20:5,6).
(Hand. 24:16)  Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ‘n rein gewete te hê.
(Hand. 24:17)  Maar ná baie jare het ek gekom om aan my volk aalmoese te bring en offers.
(Hand. 24:18)  En terwyl ek hiermee besig was, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was, nie met ‘n skare of met ‘n opskudding nie.
(Hand. 24:19)  Hulle behoort hier voor u te wees om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het.
(Hand. 24:20)  Of laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het toe ek voor die Raad gestaan het,
(Hand. 24:21)  behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik: Oor die opstanding van die dode staan ek vandag by u voor die gereg!
(Hand. 24:22)  Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die Weg bekend was; en hy het gesê: Wanneer Lísias, die owerste oor duisend, afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek.
========================================================================
(Rom 6:5)  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;
(Rom 6:6)  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
(Rom 6:7)  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.
========================================================================
(1Kor. 15:12)  As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?
(1Kor. 15:13)  As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.
(1Kor. 15:14)  En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof;
(1Kor. 15:15)  en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.
(1Kor. 15:16)  Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;
(1Kor. 15:17)  en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;
(1Kor. 15:18)  dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.
(1Kor. 15:19)  As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.
(1Kor. 15:20)  Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
(1Kor. 15:21)  Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.
(1Kor. 15:22)  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
(1Kor. 15:23)  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
(1Kor. 15:24)  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
(1Kor. 15:25)  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
(1Kor. 15:26)  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.
(1Kor. 15:27)  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.
(1Kor. 15:28)  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.
(1Kor. 15:29)  Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop?
(1Kor. 15:30)  Waarom is ons ook elke uur in gevaar?
(1Kor. 15:31)  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.
(1Kor. 15:32)  As ek in Éfese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons!
(1Kor. 15:33)  Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.
(1Kor. 15:34)  Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.
(1Kor. 15:35)  Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?
(1Kor. 15:36)  Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.
(1Kor. 15:37)  En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.
(1Kor. 15:38)  Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.
(1Kor. 15:39)  Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié van voëls.
(1Kor. 15:40)  En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.
(1Kor. 15:41)  Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster.
(1Kor. 15:42)  So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;
(1Kor. 15:43)  daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag.
(1Kor. 15:44)  ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.
(1Kor. 15:45)  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.
(1Kor. 15:46)  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.
(1Kor. 15:47)  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.
(1Kor. 15:48)  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.
(1Kor. 15:49)  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.
(1Kor. 15:50)  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.
(1Kor. 15:51)  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
(1Kor. 15:52)  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
(1Kor. 15:53)  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
(1Kor. 15:54)  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.
(1Kor. 15:55)  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
(1Kor. 15:56)  Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.
(1Kor. 15:57)  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.
(1Kor. 15:58)  Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.
========================================================================

(1Pe 1:3)  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
(1Pe 1:4)  sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons
(1Pe 1:5)  wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
(1Pe 1:6)  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

========================================================================
(2Ti 2:18)  wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.
========================================================================
(Heb 6:2)  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.
========================================================================
(Heb 11:35)  Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om ‘n beter opstanding te kan verkry.
========================================================================
(1Pe 3:21)  waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus

(1Pe 3:22)  wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.
========================================================================
(Openb. 20:5)  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
(Openb. 20:6)  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
========================================================================
(Mat 13:36)  Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.
(Mat 13:37)  En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,
(Mat 13:38)  en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,
(Mat 13:39)  en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
(Mat 13:40)  Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:
(Mat 13:41)  die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,
(Mat 13:42)  en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
(Mat 13:43)  Dan sal die REGVERDIGES skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

========================================================================
(Mat 25:31)  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;
(Mat 25:32)  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;
(Mat 25:33)  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
(Mat 25:34)  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
(Mat 25:35)  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
(Mat 25:36)  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.
(Mat 25:37)  Dan sal die REGVERDIGES Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?
(Mat 25:38)  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?
(Mat 25:39)  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?
(Mat 25:40)  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
(Mat 25:42)  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.
(Mat 25:43)  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
(Mat 25:44)  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?
(Mat 25:45)  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.
(Mat 25:46)  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. 

====================================
(Mat 3:7)  Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die TOORN wat aan kom is?
(Mat 3:8)  Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
(Mat 3:9)  En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek.
(Mat 3:10)  Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
(Mat 3:11)  Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
(Mat 3:12)  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

========================================================================
-  http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/vrae-wat-tieners-vra-eindtyd-onderwerpe.html (VIR KORT OPSOMMINGS OOR "KORING en KAF", "KORING en ONKRUID", en "SKAPE en BOKKE")

-  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/bewaar-in-die-uur-van-beproewing.html  (VERSOEKING)
========================================================================

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking